O-nas

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

W ramach kompleksowej obsługi finansowo księgowej świadczymy następujące usługi:
  • • prowadzenie ewidencji zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych,
  • • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych,