O-nas

ZAKŁADANIE FIRMY

ZAKŁADANIE FIRMY

Rozpoczęcie prowadzenia biznesu na polskim rynku wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Ekspercka wiedza i wsparcie ze strony naszej firmy w tym obszarze pozwala na przeprowadzenie powyższego procesu płynnie i skutecznie.

Do naszych głównych usług należą:

  • • Zakładanie różnego rodzaju spółek funkcjonujących na rynku takich jak: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziały, spółki akcyjne czy spółki komandytowe zarówno w systemie S24 jak i w standardowej formie (notariusz)
  • • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczeniowej, potrzebnej do przeprowadzenia transakcji
  • • Rejestracja spółek prawa handlowego we właściwych sądach, organach podatkowych i urzędach statystycznych
  • • Rejestracja VAT
  • • Otwarcie rachunków bankowych w imieniu spółki
  • • Zapewnienie rejestracyjnego adresu siedziby
  • • Zapewnienie pełnomocnika reprezentującego udziałowców/akcjonariuszy przed miejscowymi urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa