O-nas

WSPARCIE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ

Oferujemy profesjonalne wsparcie w procesie restrukturyzacji działów w firmie oraz przegląd dotychczasowych działań.
  • • restrukturyzacja działów księgowych:
    • • analiza i przegląd procedur kadrowo-płacowych i księgowych,
    • • badanie rentowności
  • • ustalanie celów firmy,
  • • analiza przychodów i kosztów i ich optymalizacja,
  • • wdrożenie systemu informatycznego w celu optymalizacji procesów pracy,
  • • działanie korygujące w przypadku wystąpienia odchyleń od założonych planów.