„Cena jest tym, co płacisz.
Wartość jest tym, co otrzymujesz“

Warren Buffet
- specjaliści z zakresu księgowości -

CONTROLLING
FINANSOWY

- specjaliści z zakresu księgowości -

WSPARCIE
W ZARZĄDZANIU

- specjaliści z zakresu księgowości -

USŁUGI
BIUROWE

Oferta
- specjaliści z zakresu księgowości -

KILKA SŁÓW O NAS

Oferta ALG TASSA PREMIUM powstała w odpowiedzi na zgłaszane przez klientów potrzeby związane nie tylko z prowadzeniem księgowości, ale także z prowadzeniem controllingu finansowego oraz koniecznością usprawnienia i restrukturyzacji już funkcjonujących w Przedsiębiorstwach działach księgowych.

O-nas
- oferta na skróty -
 • CONTROLLING
  FINANSOWY

  • monitoring należności i zobowiązań,
  • przeprowadzanie systematycznych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
  • przygotowywanie innych raportów wspomagających controlling w firmie,

 • WSPARCIE
  W ZARZĄDZANIU

  • restrukturyzacja działów księgowych,
  • analiza przychodów i kosztów i ich optymalizacja,
  • ustalanie celów firmy,

 • USŁUGI
  BIUROWE

  • zakładanie i rejestracja przedsiębiorstwa,
  • przygotowywanie i wdrażanie procedur organizacji firmy