O-nas

SZKOLENIA BHP

We współpracy z doświadczonym specjalistą ds. BHP oferujemy kompleksową obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym m.in.:
 • • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych,
 • • przeprowadzanie systematycznych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp na wszystkich stanowiskach pracy,
 • • doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp,
 • • udział w realizacji obowiązku oceny ryzyka zawodowego,
 • • opiniowanie i kontrola aktualności instrukcji stanowiskowych, obsługi maszyn i urządzeń, czynnościowych w zakresie bhp,
 • • kontrola aktualności wymaganych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń z zakresu bhp,
 • • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie wypadków i chorób zawodowych,
 • • prowadzenie analiz przyczyn wypadków,
 • • doradztwo w sprawie przeprowadzania wymaganych pomiarów środowiska pracy,
 • • doradztwo przy doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • • opracowywanie i aktualizacja stosownych instrukcji i dokumentów wymaganych dla danego obiektu,
 • • udział wspólnie z Pracodawcą w kontrolach i przeglądach dokonywanych przez organy administracji państwowej oraz udział w reprezentacji przed tymi organami.