O-nas

KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA

W ramach kompleksowej obsługi finansowo księgowej świadczymy następujące usługi:
  • • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT,
  • • przygotowanie polityki rachunkowości,
  • • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego,
  • • prowadzenie dodatkowej ewidencji w zakresie rozliczania dotacji,
  • • przejęcie odpowiedzialności za prowadzone księgi handlowe oraz wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z prawidłowym prowadzeniem księgowości Klienta stosując aktualnie obowiązujące przepisy prawa.