„Cena jest tym, co płacisz.
Wartość jest tym, co otrzymujesz“

Warren Buffet
- specjaliści z zakresu księgowości -

KSIĘGOWOŚĆ
PEŁNA

- specjaliści z zakresu księgowości -

SZKOLENIA
BHP

- specjaliści z zakresu księgowości -

KADRY
I PŁACE

Oferta
- specjaliści z zakresu księgowości -

KILKA SŁÓW O NAS

Biuro rachunkowe ALG TASSA powstało w 2006 roku we Wrocławiu.
Zespół pracowników Firmy stanowią specjaliści z zakresu księgowości, finansów, kadr, płac i BHP posiadający wykształcenie ekonomiczne a także certyfikaty MF (nr 15998/2006 ) uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiedza osób tworzących biuro oparta jest na wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w trakcie rozwiązywania wielu dylematów księgowych naszych klientów.

O-nas
- oferta na skróty -
 • KADRY
  I PŁACE

  • prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • monitorowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń bhp,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,

 • SZKOLENIA
  BHP

  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych,
  • przeprowadzanie systematycznych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp na wszystkich stanowiskach pracy,

 • USŁUGI
  KSIĘGOWE

  • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT,
  • przygotowanie polityki rachunkowości,